برای تماس با گروه فروش زنده گوسفند زنده پیام میتوانید با شماره های ذیل تماس بگیرید.

برای برقراری تماس با ما میتوانید با شماره های ذیل با ما در ارتباط باشید، با کلیک بر روش شماره های ذیل میتوانید با این شماره ها تماس بگیرید:

شماره تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۱۲۵۳۴۵ , ۰۹۱۲۲۰۰۵۰۲۹

شماره تلفن ثابت:

 22322100،77930049

33108263،66623579

44321588،88571771

44832692 ،88523110 ،22302030