روش های جفت گیری گوسفندان

روش های جفت گیری گوسفندان

روش های جفت گیری گوسفندان برای باردار شدن میش نیاز به تشخیص میش فحل و جفت گیری صحیح در آن زمان است. روش های جفت گیری گوسفندان به صورت سنتی، طبیعی و حتی با تلقیح مصنوعی نیز انجام می شود. جفت گیری سنتی گوسفندان در این روش در گله تعدادی ادامه مطلب…