فواید پرورش بز سانن نسبت به بز آلپاین

فواید پرورش بز سانن نسبت به بز آلپاین

پرورش بز سانن بهتر است یا بز آلپاین؟ یکی از راههای سودآوری پرورش بز در جهان و ایران فروش شیر بز است. بنابراین بهتر است بهترین نژاد بزهای شیری را برای پرورش انتخاب کنید. بز نژاد سانن و بز آلپاین یکی از بهترین نژادهای بز شیری در جهان است که ادامه مطلب…