گوسفند نژاد آواسی

گوسفند نژاد آواسی و خصوصیات نژادهای مختلف آن

گوسفند نژاد آواسی یکی از مشهورترین گوسفندان جهان و آسیا است که در اغلب کشورهای مختلف خاورمیانه پرورش داده می شود. از مهمترین کشورهایی که نژادهای مختلفی گوسفند آواسی را پرورش میدهند میتوان به سوریه، عراق، اردن، اسرائیل، لبنان و ترکیه اشاره کرد. گوسفند آواسی گوسفندی با تولید شیر بالا ادامه مطلب…

گوسفند نژاد رامنی

گوسفند نژاد رامنی و خصوصیات آن

گوسفند نژاد رامنی یکی از مشهورترین نژادهای گوسفند در جهان است که به نام های رامنی مارش یا گوسفند کنت نیز شناخته می شود. زیست بوم اصلی گوسفند نژاد رامنی منطقه رامنی مارش انگلستان باز میگردد که یکی از مناطق بارانی این کشور است. این گوسفندان به دلیل داشتن ویژگی ادامه مطلب…

بهترین نژادهای گاو در جهان

بهترین نژادهای گاو در جهان بهترین نژادهای گاو در جهان بهترین نژادهای گاو در جهان نژادهای متنوعی از گاوها در سراسر جهان وجود دارند اما همه آنها در دو دسته گاوهای شیری و گاوهای گوشتی جای میگیرند. گاوهای شیری با هدف تولید شیر و گاوهای گوشتی با هدف تولید پروتئین ادامه مطلب…

آشنایی با گاو نژاد مونت بلیارد

لزوم ضد عفونی کردن بند ناف دام

لزوم ضد عفونی کردن بند ناف دام لزوم ضد عفونی کردن بند ناف دام لزوم ضد عفونی کردن بند ناف دام عفونی شدن بند ناف یکی از شایع ترین علل بیمار شدن دامها در بدو تولد و تلف شدن آنهاست. سالیانه تعداد قابل توجهی از بره ها، بزغاله ها وگوساله ادامه مطلب…