نحوه جفت گیری گاو به روش سنتی و تلقیح

نحوه جفت گیری گاو به روش سنتی و تلقیح

یکی از مهمترین مباحثی که در هر گاوداری از اهمیت بالایی برخوردار است تولید مثل گاو است. مدت زمان زایمان هر گاو در طول سال یکبار است که در صورتی که با ثبت زمان فحلی و جفت گیری به روشن سنتی و تلقیح درصد بالایی احتمال آبستن شدن دام وجود ادامه مطلب…

روش های تشخیص آبستنی در گاو

روش های تشخیص آبستنی در گاو

 هر گاوداری با پرورش گاو سعی در افزایش تولید مثل گاو و همچنین افزایش میزان شیر تولیدی و به طبع فروش آن را دارد. بنابراین برای اینکه بتوانند به سود کلانی در گاوداری برسند نیاز به داشتن اطلاعات کافی و دستگاه هایی برای ثبت زمان فحلی گاو وهمچنین انجام عملیات ادامه مطلب…

اسپانسر: پیام جی پی اس فروشنده ردیاب خودرو