روش های تشخیص آبستنی در گاو

روش های تشخیص آبستنی در گاو

 هر گاوداری با پرورش گاو سعی در افزایش تولید مثل گاو و همچنین افزایش میزان شیر تولیدی و به طبع فروش آن را دارد. بنابراین برای اینکه بتوانند به سود کلانی در گاوداری برسند نیاز به داشتن اطلاعات کافی و دستگاه هایی برای ثبت زمان فحلی گاو وهمچنین انجام عملیات ادامه مطلب…