روش های تشخیص فحلی گاو

روش های تشخیص فحلی گاو

بهترین زمان برای جفت گیری گاو نر با گاو ماده و بارور کردن گاو ماده با تلقیح مصنوع زمان فحلی گاو است. گاو فحل دارای نشانه ها و علائمی چون سواری دادن به دیگر گاوها، عصبی و نا آرامی ، بالا بردن سر و زبان خود است که به آن ادامه مطلب…