نحوه جفت گیری گاو به روش سنتی و تلقیح

نحوه جفت گیری گاو به روش سنتی و تلقیح

یکی از مهمترین مباحثی که در هر گاوداری از اهمیت بالایی برخوردار است تولید مثل گاو است. مدت زمان زایمان هر گاو در طول سال یکبار است که در صورتی که با ثبت زمان فحلی و جفت گیری به روشن سنتی و تلقیح درصد بالایی احتمال آبستن شدن دام وجود ادامه مطلب…

فواید تلقیح مصنوعی گاو

فواید تلقیح مصنوعی گاو

به باردار کردن گاو ماده بدون انجام جفت گیری توسط گاو نر را تلقیح مصنوعی می گویند. تلقیح مصنوعی گاو با دست صورت می گیرد و با خرید اسپرم گاو و ریختن آن در تفنگ تلقیح دامپزشک تفنگ را داخل رحم گاو ماده میریزد تا عملیات بارداری و آبستنی گاو ادامه مطلب…