نحوه جفت گیری گاو به روش سنتی و تلقیح

نحوه جفت گیری گاو به روش سنتی و تلقیح

یکی از مهمترین مباحثی که در هر گاوداری از اهمیت بالایی برخوردار است تولید مثل گاو است. مدت زمان زایمان هر گاو در طول سال یکبار است که در صورتی که با ثبت زمان فحلی و جفت گیری به روشن سنتی و تلقیح درصد بالایی احتمال آبستن شدن دام وجود ادامه مطلب…